vogels van over de hele wereld

oog van de toekan

oog van de toekan

rode wouw

rode wouw

koningspinguïns

koningspinguïns 

Steltkluut

Steltkluut

ezelspinguïn

ezelspinguïn

Jan van Gent

Jan van Gent

Kerkuil

Kerkuil

dwergbijeneter

dwergbijeneter

Roodborst

Roodborst

Hop

Hop

gemaskerde genten

gemaskerde genten

roodvoetgent en fregatvogel

roodvoetgent en fregatvogel 

Koningspinguïn met jong

Koningspinguïn met jong op de Falkland eilanden

Schoenbekooievaar

Schoenbekooievaar

koningspinguïns

koningspinguïns 

Uil in de vlucht

Uil in de vlucht

flamingo's

flamingo's 

Galapagos albatros

Galapagos albatros

Flamingo

Flamingo in de Camargue

Jan van Genten

Jan van Genten

IJsvogel met vis

ijsvogel met vis

Fuut met vis

Fuut met vis 

Boomklever

Boomklever

kolibries

kolibries

Oehoe in vlucht

Oehoe in vlucht

Wever

Wever

Bijeneter

Bijeneter

ezelspinguïns

ezelspinguïns

Fuut met jongen

Fuut met jongen

quetzal

quetzal

Boomklever

Boomklever

Jan van Gent

Jan van Gent

bonte ijsvogel in de vlucht

bonte ijsvogel in de vlucht

Afrikaanse zeearend

Afrikaanse zeearend

Indische kuifarend

Indische kuifarend

fregatvogel

fregatvogel

Jan van Gent

Jan van Gent

Oehoe kuiken

Oehoe kuiken

Amerikaanse Zeearend

Amerikaanse zeearend in de vlucht

Kroonkraanvogel

Kroonkraanvogel

Buizerd met prooi

Buizerd met prooi

kolibries

kolibries

Vale gier

Close up vale gier

Zwaluwen

Zwaluwen

Roodborst

Roodborst

blauwvoetgent

blauwvoetgent

IJsvogel

IJsvogel

Pelikaan

Pelikaan

Scholekster met prooi

Scholekster met prooi

albatros

albatros

gemaskerde gent

gemaskerde gent

Fuut met jongen

Fuut met jongen

Wulpen

Wulpen

regenboog bijeneters

regenboog bijeneters

blauwvoetgent

blauwvoetgent

Indische Nimmerzat

Indische Nimmerzat

Maraboe

Maraboe

koningspinguïn met jong

koningspinguïn met jong 

Bijeneter

Bijeneter

schreeuwarend

schreeuwarend

Zwanen

Zwanen

Indische ralreiger

Indische ralreiger

Amerikaanse Zeearend

Amerikaanse Zeearend

aalscholver

aalscholver

Buizerd

Buizerd

ezelspinguïn

ezelspinguïn

grote trap

grote trap

vale gier

vale gier

gestreepte ijsvogel

gestreepte ijsvogel

Steenloper

Steenloper

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen in de vlucht

Pelikanen

Pelikanen

Grote gele kwikstaart

grote gele kwikstaart

Oehoe

Oehoe

IJsvogel

IJsvogel

Oehoe in vlucht

Oehoe in vlucht

grote bonte specht

grote bonte specht

Kleine mantelmeeuw

Kleine mantelmeeuw

aalscholver

aalscholver

witkraag ijsvogels

witkraag ijsvogels

rockhopper pinguïn

rockhopper pinguïn

Indische Nimmerzat

Indische Nimmerzat

Senegalijsvogel

Ijsvogel (Senegalijsvogel)

Blauwe reiger in de vlucht

Blauwe reiger in de vlucht

Dominikanerwida

Dominikanerwida

Bijeneter

Bijeneter

Bijeneter

Bijeneter

Falkland caracara

Falkland caracara

Koolmees

Koolmees

ezelspinguïns

ezelspinguïns 

zwaan

zwaan in het zwart

Zwarte ijsvogel

zwarte ijsvogel

glansspreeuw

glansspreeuw

Wulp

Wulp

Afrikaanse Scharrelaar

Afrikaanse Scharrelaar

Hadada Ibis

Hadada Ibis

Merel

Merel

Flamingo's

Flamingo's in de Camargue

spreeuw

spreeuw

Indische Scharrelaar

Indische Scharrelaar

Madagaskar paradijsmonarch

Madagaskar paradijsmonarch

Humboldt pinguin

Humboldt pinguin 

Bonte ijsvogel

Bonte ijsvogel

wilde eend

wilde eend

visarend

visarend

Honingzuiger

Honingzuiger

ijsvogel

ijsvogel

steenuil

steenuil

Galapagos spotvogel

Galapagos spotvogel

Galapagos albatrossen

Galapagos albatrossen

Kokmeeuw

Kokmeeuw

dwergooruil

dwergooruil Madagaskar

roodvoetgent

roodvoetgent

mandarijneend

mandarijneend

groene bijeneter

groene bijeneter

rode wouw

rode wouw

Scholeksters op het strand

Scholeksters op het strand

rosse grutto's

rosse grutto's

Pelikaan

Pelikaan

koningspinguïn

koningspinguïns

Burchellfiskaal

Burchell fiskaal

Roodkuifkardinaal

  Roodkuifkardinaal 

Cobb's winterkoning

Cobb's winterkoning 

Blauwe reiger

Blauwe reiger

bijeneter

bijeneter

parkiet

parkiet

Eidereend in de vlucht

Eidereend in de vlucht

Koolmezen

Koolmezen

pelikaan

pelikaan

Kleine mantelmeeuw

Kleine mantelmeeuw

Magelhaen specht

Magelhaen specht

witkeelkatvogel

witkeelkatvogel 

Diadeemkievit

Diadeem kievit

Bonte strandloper

Bonte strandloper in winterkleed

kolibrie

kolibrie

Tureluur

Tureluur

stoombooteenden

stoombooteenden

uil

uil

Torenvalk

Torenvalk

Guira koekoeken

Guira koekoeken

Stern

Stern

Meerkoeten

Meerkoeten

blauwfazantje

blauwfazantje

ijsvogel

ijsvogel

kolibrie

kolibrie

Afrikaanse hop

Afrikaanse hop

snip

snip

Geelkuifkaketoe

Geelkuifkaketoe

reiger

reiger

Kokmeeuwen

Kokmeeuwen

visarend

visarend

Roodkeelbijeneter

Roodkeelbijeneter

Skua

Skua

condors

condors

stern

stern

Afrikaanse hop

Afrikaanse hop

Galapagos meeuwen

Galapagos meeuwen 

Koereiger

Koereiger

Blauwe reiger

Blauwe reiger

Arend

Arend

Falkland caracara

Falkland caracara

azuur ijsvogel

azuur ijsvogel

blauwvoetgent

blauwvoetgent 

magelhaenpinguïn

magelhaenpinguïn 

roodrugbuizerd

roodrugbuizerd 

galah papegaai

galah papegaai

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen

spinifex duif

spinifex duif 

wenkbrauwspoorkoekoek

wenkbrauwspoorkoekoek

Roodborst

Roodborst

bijeneter

bijeneter

Zanglijster

zanglijster

vuurvink

vuurvink

Humboldt pinguin

Humboldt pinguin 

Eidereend

Eidereend

regenboog parkiet

regenboog parkiet

Steenloper

Steenloper

roodkeelfrankolijn

roodkeelfrankolijn

madagaskarkwikstaart

madagaskarkwikstaart

flamingo's

flamingo's

parkieten

parkieten

Abdimsooievaar

Abdimsooievaar

Ezelspinguïns

Ezelspinguïns 

Houtduif

Houtduif

groene duif

groene duif

Streepkopgans

streepkopgans

Flamingo's

Flamingo's in de Camargue

eend

eend

Kroonkraanvogel

Kroonkraanvogel

ganzen

ganzen

Afrikaanse bonte kwikstaart

Afrikaanse bonte kwikstaart

rode kardinaal

rode kardinaal

grijskopagapornis

grijskopagapornis (grey headed lovebird)

oeverzwaluwen

oeverzwaluwen

parkiet

parkiet

Pennant Rosella

Pennant Rosella

Kaapse griel

Kaapse griel

Roodborst

Roodborst

Jan van Gent

Jan van Gent

Valk

Valk

Toerako

Toerako

Kleine mantelmeeuw

Kleine mantelmeeuw

Australische Konings Parkiet

Australische konings Parkiet

Noordelijke hoornraaf

Noordelijke hoornraaf

steenuil

steenuil

roodvoetgent

roodvoetgent

caracara

caracara

Heilige Ibis

Heilige Ibis

Fazant

Fazant

geschubde gronscharrelaar

geschubde gronscharrelaar (scaly ground roller)

Grijze Tok

Grijze Tok

Tangare

Tangare

kleine karekiet

kleine karekiet

kolibrie

kolibrie

parkiet

parkiet

Matkop

Matkop

woudaapje

woudaapje

Witruggier

Witruggier

Tjiftjaf

Tjiftjaf

aalscholvers

aalscholvers

Waterral

Waterral

Dayallijster

Dayallijster (magpe robin)

vink

vink

Falkland Thrush

Falkland Thrush

amazone ijsvogel

amazone ijsvogel

winterkoninkje

winterkoninkje

paradijsmonarch

paradijsmonarch Madagaskar

Geelkuifkaketoe

Geelkuifkaketoe

kwak

kwak

Kemphaan in winterkleed

Kemphaan in winterkleed

ooievaar

ooievaar

Kievit

Kievit

meerkoet

meerkoet

Afrikaanse kuifarend

Afrikaanse kuifarend

Wever Madagaskar

Wever Madagaskar

Hamerkop

Hamerkop

Benson rotslijster

Benson rotslijster (Benson rock thrush)

Prinses parkiet

Prinses parkiet

papegaai

papegaai

Sporenkievit

Sporen kievit

Boomklever

Boomklever

roodvoetgent

roodvoetgent

Grasmus

Grasmus

Raaf

Raven Madagaskar

valk

valk

toekan

toekan

Bosuil

Bosuil

Pitta

Pitta

gele fluiter

gele fluiter

papegaai

papegaai

onbekende vogel

onbekende vogel in Madagaskar

Blauwgele Tangare

Blauwgele Tangare 

Darwinvink

Darwinvink

Groenling

Groenling

Darwinvink

Darwinvink

Kleine mantelmeeuw

Kleine mantelmeeuw

Jan van Gent

Jan van Gent

Vale Toerako

Vale Toerako 

Crimsonvink

Crimsonvink

grote coua

grote coua

prachtvink

prachtvink

Zeekoet

Zeekoet

boomkruiper

boomkruiper

zilverreiger

zilverreiger

blauwe vink

blauwe vink

White bridled finch

White bridled finch 

Falkland thrush

Falkland thrush

Bisschopstangare

Bisschopstangare 

Vlaamse gaai

Vlaamse gaai

Blauwvleugelbergtangare

Blauwvleugelbergtangare 

Koolmees

Koolmees

Lelkievit

Lel kievit

blackbird

blackbird

blauwe spreeuw

blauwe spreeuw

Grote weidespreeuw

grote weidespreeuw

Rotgans

Rotgans

Falkland pipet

Falkland pipit

Galapagos meeuw

Galapagos meeuw 

gemaskerde genten

gemaskerde genten

kookaburra

kookaburra 

Matkop

eenden

eenden

Witte reiger

Witte reiger

Tapuit

Tapuit

Kleine mantelmeeuw

Kleine mantelmeeuw

Jan van Genten

Roodhalsgans

Roodhalsgans

vogel

vogel

Caracara's

Caracara's

papegaaiduikers

papegaaiduikers

eenden

eenden

grauwe gans

grauwe gans

vogels

vogels